Święto Ceramiki

Raz w roku, pod koniec sierpnia Bolesławiec przeobraża się w wielki ceramiczny festyn. Kolorowe pochody przebierańców, często wysmarowanych gliną, zabawy, koncerty, wystawy, warsztaty i mnóstwo innych atrakcji angażują mieszkańców i przyciągają coraz liczniejszą grupę turystów. Swoje wyroby prezentują wszyscy miejscowi twórcy. Bolesławiec staje się po prostu ogromną pracownią ceramiczną.